Användarvillkor för KlubbenOnline

Introduktion

Dessa användarvillkor är ett avtal mellan KlubbenOnline AB (nedan kallad KlubbenOnline) och organisationen som använder KlubbenOnline (nedan kallad Användaren). Vid skapandet av en webbplats på klubbenonline.se samtycker Användaren till dessa användarvillkor.

Beskrivning av tjänsten

KlubbenOnline tillhandahåller webbplatser för bland annat svenska idrottsklubbar. KlubbenOnline erbjuder Användaren möjligheten att skapa och hantera sin egen webbplats, inklusive möjligheten att skapa sidor och ladda upp dokument.

Innehåll

Användaren är ansvarig för innehållet som publiceras på webbplatsen, och samtycker till att inte publicera något innehåll som är olagligt, stötande eller bryter mot några immateriella rättigheter. KlubbenOnline förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som bedöms strida mot dessa villkor.

Integritet

Information kring hantering av data och integritet finns beskrivet i vår Integritetspolicy.

Kostnader och provperiod

När Användaren skapar en webbplats startar en provperiod. Användaren har sedan möjlighet att aktivera och betala för webbplatsen för att fortsätta använda den efter provperiodens slut. Kostnaden för webbplatsen debiteras löpande fram tills att webbplatsen sägs upp av Användaren. Betalning sker i förskott. När webbplatsen aktiveras avslutas provperioden.

KlubbenOnline förbehåller sig rätten att låsa och ta bort en webbplats som ej betalats, eller vars provperiod har förfallit utan att webbplatsen aktiverats.

Uppsägning av webbplats

Användaren kan när som helst säga upp webbplatsen via kontrollpanelen i KlubbenOnline. Vid uppsägning är webbplatsen fortfarande aktiv under den tid Användaren redan betalat för. Efter att den betalda tiden tagit slut tas webbplatsen offline. När en webbplats tas offline arkiveras dess innehåll, fram tills den raderas helt. Återbetalning av redan betald tid är inte möjlig.

Uppdateringar av dessa användarvillkor sker genom att en ny version publiceras på denna sida.

Bilagor

Till detta avtal ingår bilagan Personuppgiftsbiträdesavtal.