Personuppgiftsbiträdesavtal för KlubbenOnline

Inledning

Detta personuppgiftsbiträdesavtal är en bilaga till KlubbenOnlines användarvillkor. Avtalet gäller mellan KlubbenOnline AB (Personuppgiftsbiträde) och kunder av KlubbenOnlines hemsidetjänst (Personuppgiftsansvarig).

Innehåll & syfte

Detta avtal upprättas för att säkerställa att Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter följer kraven hos dataskyddsförordningen och gör så i enlighet med detta avtal.

Åtaganden och säkerhet

  • Personuppgiftsbiträdet åtar sig att följa svensk lagstiftning vid all personuppgiftsbehandling.
  • Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att personuppgifter från den Personuppgiftsansvarige endast behandlas i syfte att leverera tjänsten.
  • Personuppgiftsansvarig ansvarar för att endast delge personuppgifter som ligger inom ramen för tjänsten som Personuppgiftsbiträdet erbjuder.
  • Alla medarbetare till Personuppgiftsbiträdet ska ha ingått ett sekretessavtal för att få tillgång till berörda personuppgifter.
  • Personuppgiftsbiträdet ska bistå Personuppgiftsansvarig med att fullgöra dess skyldigheter som Personuppgiftsansvarig.
  • Personuppgiftsbiträdet får ej överföra personuppgifterna till stat utanför EU om lämplig säkerhetsnivå ej kan garanteras.
  • Personuppgiftsbiträdet åtar sig att använda relevanta säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.
  • Personuppgiftsbiträdet ska direkt informera Personuppgiftsansvarig vid misstanke om personuppgiftsincident.

Underbiträde

Personuppgiftsbiträdet får anlita en eller flera underleverantörer (Underbiträden) med tillgång till personuppgifter. Detta får enbart nyttjas för utveckling av tjänsten som Personuppgiftsbiträdet erbjuder.

Vid samarbete med ett Underbiträde ska ett avtal ingås mellan Personuppgiftsbiträde och Underbiträde. I dessa fall är personuppgiftsbiträdet till fullo ansvarig för personuppgifterna på Personuppgiftsansvariges vägnar.

Radering och utdrag av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig kan när som helst begära utdrag och/eller radering av personuppgifter. Begäran av utdrag och/eller radering av personuppgifter sker skriftligen av Personuppgiftsansvarig till Personuppgiftsbiträdet.

Avtalstid

Detta personuppgiftsbiträdesavtal gäller från godkännandet av KlubbenOnlines användarvillkor, till och med att Personuppgiftsansvarig slutar använda Personuppgiftsbiträdets tjänst.

När avtalet slutar gälla ska Personuppgiftsbiträdet radera, alternativt återlämna personuppgifterna. Vid återlämning av personuppgifter ska Personuppgiftsansvarig meddela detta till Personuppgiftsbiträdet i samband med uppsägning av tjänsten.